Koningsdag 2018 verliep soepel

Koningsdag is een van de grootste evenementen van het jaar voor Groningen stad. Maar dit jaar kwam hier nog een extra uitdaging bij kijken: de koninklijke familie kwam op bezoek. Dit bracht vanzelfsprekend veel tijdelijke verkeersmaatregelen en veiligheidsmaatregelen met zich mee.

Verkeersmaatregelen Koningsdag

Vooral in de uitvoering heeft Wegwijsrent een actieve bijdrage geleverd. Zo bemanden we de calamiteitendienst voor evenementen van de gemeente Groningen, waar nauw wordt samengewerkt met de hulpdiensten. Ook hebben we in samenwerking met de gemeente bebording en tekstwagens geplaatst. Daarnaast heeft Wegwijsrent een bijdrage geleverd aan het schrijven van de verkeersplannen voor Kings Night en Koningsdag.

Pagina delen:

Hulp nodig bij uw evenement? Neem contact op!