Wegwijsrent zichtbaar in VR-video

Op initiatief van het Provinciaal Bondgenootschap aanpak Laaggeletterdheid is er een virtual reality project gestart in de provincie Groningen. Het doel hiervan is meer bekendheid creëren voor laaggeletterdheid. Wegwijsrent droeg een steentje bij aan de opnames van de video afgelopen voorjaar.

Innovatief project

Het idee kwam van Peter Doorn en Marica van de Weerd van Biblionet Groningen en gaat over hoe laaggeletterdheid kan worden ervaren, besproken én aangepakt. Het project verplaatst zich zowel in de laaggeletterde, als in de professional die de laaggeletterde wil helpen. Professionals kunnen zich met deze VR-tool in combinatie met bijhorende training verplaatsen in de belevingswereld van een laaggeletterde en zo makkelijker het gesprek aangaan en hulp bieden aan deze personen.

Wegwijsrent krijgt bijrol

Eén van de problemen die een laaggeletterde ondervindt is het participeren in het verkeer. In de video zie je een laaggeletterde op de fiets wanneer hij wegwerkzaamheden met bijbehorende borden tegenkomt. De laaggeletterde weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Toen wij door het Groningse productiebedrijf VIEMR werden benaderd met de vraag of wij een aantal verkeersmaatregelen wilden leveren zeiden we natuurlijk ‘ja’. Zo kregen onze kegels, hekken en borden ineens een bijrol in deze video.

Laaggeletterheid in Nederland

In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar en ouder. Deze groep mensen heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Met veel alledaagse dingen in de samenleving hebben zij moeite, denk hierbij aan het invullen van formulieren, reizen met het OV en werken met de computer. Laaggeletterdheid wordt vaak -onterecht- verward met analfabetisme. Met dit project hopen de initiatiefnemers het taboe rondom laaggeletterdheid nog meer te doorbreken en bovendien hulp te bieden aan hen die het nodig hebben!

Pagina delen: